Max en Eveline op weg

Over de zijderoute van Amersfoort naar Dalian.......

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kadootjes en nog eens kadootjes

E-mail Print

Voor mijn verjaardag leuke en nuttige kado's gekregen voor de reis. Uitgebreid gewinkeld bij de Zwerfkei in Woerden: schoenen, slippers, koelkastje enz enz en een zeer gedetailleerde kaart van de Pamir Highway in Tajikistan. Die kunnen we wel gebruiken, want daar is echt helemaal niks, er is bijvoorbeeld pas na 1000 km weer een dorpje, wat we hier zelfs nog geen dorp zouden noemen! Zaterdag met familie en vrienden een gezellige verjaardag gehad en o.a. twee mooie nieuwe boeken ontvangen: De Fabrieksmeisjes over China en De Schaduw van de Zijderoute. Ik ben benieuwd. En omdat het niet realistisch wordt geacht dat ik naast Chinees ook nog Turks, Farsi en Russisch ga leren, een zeer dik en volledig 'point it' boek gekregen om mij in alle voorkomende talen onderweg uit te kunnen drukken! En vandaag hebben we oppas voor ons huis en de katten geregeld, dus dat is ook een hele opluchting.........................zo kunnen we iedere week weer enige zaken afvinken van onze to do lijst. De definitieve route door China is nu ook in detail gepland en zal snel op site worden geplaatst.

In google chinees:

对于我的生日娱乐和旅行获得有用的礼物。高级购物的武尔登:博尔德鞋,拖鞋,冰箱等等等,并在帕米尔的公路,塔吉克斯坦非常详细地图。我们可以使用,因为实在没有什么,比如有1000公里后,另一村庄,甚至没有我们所说的城市!周六与家人和朋友一个不错的生日,收到了两个漂亮的新的图书包括:中国的工厂女孩的丝绸之路阴影。我很好奇。因为这是不现实的,我旁边中还土耳其文,波斯文和俄罗斯考虑去学习,很厚的和充分的'点是'书给他们的语言,在所有的道路,我能够表达!今天,我们保姆为我们的房子和猫经常的这样一种解脱,我们可以每星期.........................有些事情再次检查过我们的清单做。通过中国最后路线,现在计划详细,不久将在网站上公布。

For my birthday I received fun and useful gifts for the trip. Advanced shopped in 'De Zwerfkei in Woerden: shoes, slippers, fridge etc etc and a very detailed map of the Pamir Highway in Tajikistan. That we can use, because there is really nothing, there is example after another 1000 km village, not even what we would call town! Saturday with family and friends a nice birthday and had two beautiful new books received include: The Factory Girls of China and The Shadow of the Silk Route. I'm curious. And because it is not realistic that I considered alongside Chinese also Turkish, Farsi and Russian going to learn, a very thick and full 'point it' book given to me in all their languages road be able to express! And today we sitter for our house and cats regularly, so that's a relief as we can every week ......................... again some things to check off our list do. The final route through China is now planned in detail and will soon be posted on site.

 

Comments  

 
#1 2014-03-22 18:56
A world where a certain darkness is slowly taking over those around Alan, and that
includes humans, animals and even non-living things. However,
they started out strong by thrashing Saudi Arabia 8-0 in their first match.
"In the Next Gen , the game feels much more complete in terms of visuals , gameplay and level ".


Also visit my web-site fifa 14 coins generator: fifa14coin-generator-hack.passionsofmyheart.com/